El cicle de l’aigua

Amb la nova empresa pública de subministrament d’aigua, el Consell Comarcal d'Osona tanca el cicle de la gestió mancomunada de l'aigua a la comarca. Fins ara, l’ens supramunicipal intervenia amb Aigües d’Osona i Depuradores d’Osona en la gestió de part del cicle de l’aigua (la captació, la potabilització i la depuració) en la majoria de municipis de la comarca. Ara, ONAIGUA permet tancar el triangle i facilita que tota la gestió i el control es realitzi des de l’administració comarcal, de manera integral i mancomunada.

El cicle de l’aigua: captació, potabilització, distribució i depuració

Perquè l’aigua arribi cada dia a les llars, comerços, indústries i espais públics dels municipis, cal dur a terme un llarg procés que es coneix com el Cicle de l’Aigua. El primer pas del cicle és la captació, és a dir, agafar del medi natural aquest recurs -ja sigui de rius, pous, fonts o embassaments-. En alguns municipis, no hi ha suficients recursos hídrics per abastir la demanda i han d’acudir a un abastament supramunicipal que els aporti cabals complementaris, i que en alguns municipis poden ser els únics. A Osona, hi ha tres entitats que gestionen abastaments que porten aigua a diferents municipis, el Consell Comarcal – Aigües d’Osona, Aigües de Vic i la Mancomunitat de Merlès.

En el cas dels abastaments gestionats pel Consell Comarcal, el recurs més important és el riu Ter, d’on s’extreu la immensa majoria d’aigua en dos punts: Conanglell (entre Les Masies de Voltregà i Torelló) i Malars (entre Les Masies de Roda i Manlleu). Els pous de Vilaseca (Sant Bartomeu del Grau) són l’altre punt geogràfic de captació. El Consell Comarcal aporta cabals complementaris en 3 zones: Osona Nord-Voltreganès, que abasteix sis municipis; Osona Sud, dona servei a divuit pobles; i Lluçanès que garanteix l’aigua a set municipis. En total són més de 100.000 habitants els que abasteix, amb cabals complementaris o exclusius segons la necessitats del municipi, amb l’objectiu de garantir el subministrament d’aigua potable.

Cicle aigua

Una vegada és captada, l’aigua es dirigeix a la planta de tractament de potabilització (ETAP) amb un sistema de bombament i canonades. El procés de potabilització és el segon pas d’aquest cicle. En aquesta fase, l’empresa Aigües Osona (del Consell Comarcal d’Osona) es fa càrrec del tractament de l’aigua per assegurar la qualitat exigida pels controls sanitaris.

Quan l’aigua s’ha potabilitzat es distribueix en dipòsits municipals on, si és el cas, es barreja amb els cabals propis de cada municipi. La nova empresa ONAIGUA (del Consell Comarcal d’Osona) portarà a terme aquest procés de distribució de l’aigua dels dipòsits municipals fins als habitatges en aquells municipis que així ho hagin delegat.

Un cop utilitzada l’aigua s’aboca pel desguàs i va a parar a la xarxa de clavegueram, gestió que també podrà fer ONAIGUA. Els claveguerams desemboquen en col·lectors que són els encarregats de conduir les aigües fins a les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR).

La gestió dels col·lectors, estacions de bombament i depuradores és l’última fase per tancar el cicle de l’aigua i la porta a terme Depuradores d’Osona (empresa del Consell Comarcal d’Osona), que sotmet l’aigua a un procés de depuració per reduir la càrrega contaminant i, així, retornar-la al medi natural generant els mínims riscos mediambientals. Actualment, es gestionen 70 km de col·lectors, 27 estacions de bombament, 20 km d’impulsió i 31 depuradores, però es treballa per poder garantir el sanejament a tots els nuclis així com millorar les instal·lacions existents.

Per tant, l’aigua és un recurs escàs i de gestió complexa que s’ha de distribuir i gestionar amb seny per preservar-la.