Treballa amb nosaltres

ONAIGUA necessita cobrir les vacants (temporals o definitives) que es produeixen en la seva plantilla de personal com a conseqüència de jubilacions, baixes, excedències, permisos, així com de la creació de noves places. En les convocatòries que s’aproven es diferencien entre els llocs de treball de caràcter fix i els temporals.

La normativa que regeix la convocatòria d’oferta laboral es basa en el procediment per la selecció i contractació de personal i promoció interna de la plantilla de ONAIGUA , d’acord amb la Llei 7/2007 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.