Serveis prestats

ONAIGUA ofereix els serveis d’abastament d’aigua en baixa, clavegueram i drenatge urbà a aquells municipis de la comarca que ho deleguin.

Abastament d’aigua en baixa

Gestió i distribució de l’aigua potable dels dipòsits municipals als consumidors finals. (nuclis urbans, agrícoles i industrials)

Drenatge urbà

Explotació del conjunt de béns i instal·lacions que condueixen l’aigua de la pluja als grans col·lectors.

Clavegueram

Recollida d’aigües residuals a través de la xarxa de clavegueram i conducció de l’aigua cap als col·lectors.