Avís legal

Aquest lloc web i el seu domini corresponen al Consell Comarcal d’Osona (en endavant el Consell Comarcal), amb CIF P-5800015-I i domicili al carrer Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta, de Vic (CP 08500), telèfon 938 832 212 i adreça electrònica info@ccosona.cat

La informació facilitada per mitjà d’aquest lloc web no substitueix la que figura a la seu electrònica del Consell Comarcal o en els canals i plataformes de seu electrònica adoptats pel Consell Comarcal, única que té plena validesa legal.

El Consell Comarcal no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d’altres persones que figuri al lloc web o a la que es faci remissió per mitjà d’enllaços o altres sistemes.

El lloc web i els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, gràfics, bases de dades i qualsevol altre material, es posen a disposició pública amb finalitats d’informació i per a oferir serveis en el marc de les competències i funcions pròpies del Consell Comarcal. Existeixen drets de propietat intel·lectual sobre alguns d’aquests continguts que corresponen o bé al Consell Comarcal o a terceres persones que n’han autoritzat la utilització per aquest mitjà.

De forma general, i llevat que s’indiqui el contrari de forma expressa per a casos singulars, es pot portar a terme la reproducció, distribució i comunicació pública dels continguts d’aquest lloc web sempre que quedi constància de la procedència. No obstant, no es podran utilitzar els continguts per a usos comercials, ni fer-ne obres derivades, sense autorització expressa del Consell Comarcal.

Aquestes condicions regeixen per als continguts del lloc web protegits per drets d’autor i es resumeixen amb la llicència Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual 4.0 Espanya (CC BY-NC-SA 4.0) de Creative Commons.”

L’escut oficial del Consell Comarcal i els altres dissenys i logotips que l’identifiquen només poden ser reproduïts i utilitzats amb autorització prèvia del Consell Comarcal, o bé quan es tracti d’identificar activitats o iniciatives que compten amb el suport explícit del Consell Comarcal. El Consell Comarcal n’autoritza també usos no lucratius amb finalitats educatives, de recerca, estudi o difusió cultural.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena (framing) sense autorització expressa i per escrit del Consell Comarcal.

El Consell Comarcal informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) que permeten fer més còmode i ràpida la comunicació que s’estableix entre l’entitat i el lloc web. La vigència d’aquestes galetes es limita a la necessària per aconseguir aquests objectius. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador d’Internet per a obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Vostè ha estat informat prèviament de la seva instal·lació. Trobarà més informació sobre la Política de Cookies en aquest enllaç

El Consell Comarcal no es fa responsable davant dels usuaris del seu lloc web dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, sobrecàrrega de les línies, avaries o desconnexions quan estiguin motivades per causes que li són alienes. Tampoc no se’n fa dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del Consell Comarcal. Sempre que sigui possible advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.