Onaigua en xifres

0
Municipis
0
Nº d’habitants a qui presta servei
0
Nº d’abonats (punts de consum)
0
Hm³
Volum d'aigua subministrada