Sant Julià de Vilatorta

Project Description

L'aigua al municipi de Sant Julià de Vilatorta

El municipi de Sant Julià de Vilatorta s’abasta des de tres orígens: la captació subterrània pròpia municipal Pou Col·legi, la captació d’aigua subterrània Pou de La Sala i l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) Osona Sud, gestionada per Aigües d’Osona i que capta l’aigua superficial del riu Ter.

El municipi disposa de dues zones d’abastament delimitades,

 • l’ETAP i Pou Col·legi, amb una població abastada de 3.092 habitants
 • Zona d’abastament Vilalleons, abastada des de Pou de La Sala, amb una població abastada de 138 habitants

A continuació, es mostren aquestes dues zones:

L’aigua provinent del pou Col·legi i ETAP alimenten el dipòsit del nucli: Dipòsit Albareda; l’aigua provinent del Pou de la Sala alimenta el dipòsit La Sala de Vilalleons.

El procés dut a terme garanteix una excel·lent qualitat de l’aigua per l’abastament del municipi.

 • A l’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) es procedeix a dur a terme un tractament de l’aigua consistent en una precloració, oxidació, floculació, regulació de pH, decantació, filtració amb carbó i postcloració. Un cop tractada, l’aigua s’emmagatzema en un dipòsit de 380 m3, des d’on serà bombada fins al dipòsit d’emmagatzematge de Can Titella i cap el dipòsit de Sant Marc (4.500 m3). Al dipòsit de Sant Marc, l’aigua rep un tractament de recloració amb hipoclorit sòdic garantint el compliment amb els requisits sanitaris legals.
 • Al dipòsit capçalera de La Sala es realitza el procés de desinfecció amb sistema d’hipoclorit sòdic i es controlen en continu diversos paràmetres que permeten garantir que l’aigua que es distribueix sigui apta pel consum humà, segons el Reial decret 3/2023. Aquests controls s’efectuen a través de l’autoanalitzador en continu que es troba connectats al sistema SCADA d’Onaigua i que envia informació a temps real. Alhora també es porten a terme els controls diaris in situ i analítiques periòdiques per laboratoris acreditats.
 • Al dipòsit capçalera Albareda es realitza el procés de desinfecció amb sistema d’hipoclorit sòdic i es controlen en continu diversos paràmetres que permeten garantir que l’aigua que es distribueix sigui apta pel consum humà, segons el Reial decret 3/2023. Aquests controls s’efectuen a través de l’autoanalitzador en continu que es troba connectats al sistema SCADA d’Onaigua i que envia informació a temps real. Alhora també es porten a terme els controls diaris in situ i analítiques periòdiques per laboratoris acreditats.
La gestora del servei d’aigua potable és Onaigua EPEL, qui disposa d’oficina per l’atenció presencial i via Web (https://onaigua.cat/nosaltres/contactar/)

  Estalvi i eficiència de l'aigua

  Els períodes de sequera que Catalunya està vivint de forma cíclica els darrers anys i, que s’estan accentuant degut a la crisi/emergència climàtica, fan necessari que tots els sectors de la societat consolidem i integrem en la nostra activitat diària la cultura de l’estalvi i l’adopció de consums sostenibles.

  La greu sequera actual que comprèn el període 2021-2024 i que suma més de 36 mesos sense pluges, és la més severa que ha patit Catalunya des que es tenen registres (1905).

  La consciència de la ciutadania de Sant Julià de Vilatorta, les mesures aplicades per Onaigua i l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i les campanyes impulsades, és un gran aliat no només per ajudar a garantir la disponibilitat d’aigua sinó també per prendre consciència d’una cultura d’estalvi i sostenibilitat envers el medi ambient.

  Podeu consultar a continuació consells per estalviar a casa i agraïm l’esforç que s’està duent a terme.

  Qualitat de l'aigua

  La Unió Europea i la legislació espanyola determinen la qualitat que ha de tenir l’aigua de l’aixeta mitjançant el Reial decret 3/2023, de 10 gener, pel qual s’estableixen els criteris tecnicosanitaris de qualitat de l’aigua de consum, i el seu control i subministrament.
  De manera consensuada amb l’autoritat sanitària, a ONAIGUA hem desenvolupat el Pla de control analític, que estableix la freqüència i els paràmetres que cal analitzar per assegurar el compliment total del Programa de vigilància sanitària de l’aigua de consum.
  Per garantir la qualitat de l’aigua i que aquesta sigui completament segura per al consum humà, a ONAIGUA portem a terme nombroses anàlisis i controls, en laboratoris acreditats i certificats, que permeten garantir la màxima fiabilitat dels resultats.
  Podeu accedir a la qualitat de l’aigua del municipi a: